KsięgowośćPodatki

JDG, a spółka z o.o. – jak wybrać?

28 sierpnia 2019 No Comments

JDG, a spółka z o.o. – jak wybrać?

Wielu naszych klientów ciągle boryka się z pytaniem jaka forma działalności byłaby dla nich najlepsza, często skuszeni opowieściami o profitach spółki z o.o. szukają rozwiązania dla swoich finansów. Jak to jest do końca z profitami w spółce z o.o. i czy JDG jest taka zła? Odpowiedź znajdziecie w najnowszym blogu.

Przede wszystkim należy odwołać się nieco do regulacji prawnych i samych definicji.

 Odpowiedzialność

JDG

Czyli jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prowadzenia działalności dopuszczalna dla osoby fizycznej, czyli każdego z nas, jeśli planujemy małą działalność na własny rachunek. Jak wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art.5a, pkt. 6, działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły…

Podkreślić należy „bez względu na jej rezultat”, dalej w ustawie art.5b ust.1 czytamy, że:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Należy zatem podkreślić, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, prowadzi ją na własny rachunek oraz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. czyli z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności dopuszczalna również dla osoby fizycznej, bowiem osoba ta wstępując do spółki staje się jej wspólnikiem lub członkiem zarządu. Jednak to spółka jak wskazuje Kodeks Spółek Handlowych art. 11 § 1 posiada osobowość prawną:

jest to spółka, której przysługuje zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądowa i procesowa.

Oznacza to, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana oraz samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Podkreślić należy, że za zobowiązania spółki co do zasady nie ponosi odpowiedzialności wspólnik, inaczej sprawa wygląda wobec zarządu spółki. Więcej informacji pod:http://prawniczy-blog.pl/?p=316

Rachunek bankowy

JDG

Co do zasady JDG nie musi posiadać firmowego rachunku bankowego. Dlaczego? Z prostej przyczyny, osoba prowadząca działalności gospodarczą w postaci JDG, jest nadal osobą fizyczną, której wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Zatem nie ma znaczenia, z których rachunków bankowych przedsiębiorca obraca środkami. Oczywiście założenie rachunku bankowego firmowego, niesie jakieś korzyści w postaci np. darmowych wizytówek, jednak z punktu widzenia opłat bankowych, korzyści długofalowo można określić miernymi.

Należy podkreślić, że:

 • od 1.09.2019 rusza tak zwana „biała lista podatników” – rejestr rachunków firmowych przedsiębiorców, informacji o statusie podatnika VAT,
 • od 1.01.2020 – jeśli na rachunek prywatny przedsiębiorcy trafi zapłata powyżej 15 tysięcy PLN, przedsiębiorca nie będzie mógł takiej transakcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Założenie więc rachunku bankowego firmowego, jeśli przedsiębiorca już dziś wie, że jego transakcje 15tys PLN będą przekraczać, staje się uzasadnione. Co warto podkreślić, nic nie da rozbijanie transakcji na części!

Zgłoszenia rachunku bankowego firmowego dokonuje się poprzez formularz CEIDG.

Spółka z o.o.

Oczywiście musi posiadać rachunek bankowy.

Tutaj sprawa wygląda jasno i zawsze tak wyglądała. Ponieważ, spółka posiada osobowość prawną, musi mieć rachunek firmowy, aby mogła dysponować środkami, które zarobiła.

Zgłoszenia rachunku bankowego firmowego dokonuje się poprzez NIP-8.

W oby przypadkach firma może posiadać niezliczoną ilość firmowych rachunków bankowych.

Rejestracja

Rejestracji  JDG dokonasz bardzo szybko za pomocą tak zwanego „jednego okienka” w Urzędzie Miasta lub elektronicznie poprzez system ePUAP. Potwierdzeniem założenia działalności gospodarczej jest CEIDG – centralna ewidencja działalności gospodarczej, dostępna pod linkiem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Należy podkreślić, że rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest całkowicie bezpłatna!

Rejestracji spółki z o.o. można dokonać na dwa sposoby:

 • Tradycyjny – spisanie aktu notarialnego tak zwanej „umowy spółki” u notariusza oraz pokrycia taxy notarialnej (sposób preferowany w celu zawarcia w umowie zapisów szczególnych). Rejestracja trwa czasem tydzień, a czasem ciągnie się miesiącami.
 • Elektronicznie – złożenie dokumentacji oraz podpisów poprzez system ePUAP za pośrednictwem platformy S24: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Rejestracja trwa czasem tydzień, a czasem ciągnie się miesiącami.

Koszty rejestracji i obsługi

JDG:

 1. rejestracja bezpłatna,
 2. miesięczny koszt obsługi księgowej około 100 zł (zależny od ilości dokumentów np. 10),
 3. ZUS, min około 600 zł.

Sp. z o.o.:

 • tradycyjnie –
 1. Kapitał zakładowy min 5 000 zł,
 2. Taxa notarialna, dla kapitało 5 000 zł, wynosi około 160 zł,
 3. Spisanie umowy spółki u notariusza, około 1 000 zł,
 4. Opłata sądowa, 250 zł,
 5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 100 zł,
 6. PCC – 0,05% od wartości kapitału zakładowego,
 7. miesięczny koszt obsługi księgowej około od 500 zł (zależny od ilości dokumentów np. 10),
 8. ZUS – przy 2 wspólnikach, 0 zł.
 • Elektronicznie:
 1. Opłata sądowa, 250 zł,
 2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 100 zł,
 3. PCC – 0,05% od wartości kapitału zakładowego,
 4. miesięczny koszt obsługi księgowej około od 500 zł (zależny od ilości dokumentów np. 10),
 5. ZUS – przy 2 wspólnikach, 0 zł.

PIT/CIT

JDG jak wspomniano na początku artykułu podlega pod updof, czyli PIT. Obecnie stawka PIT wynosi:

 • Zasady ogólne 18%, 32%,
 • Podatek liniowy 19%.

Spółka z o.o. podlega z kolei pod updop, czyli CIT. Dla nowo powstałych spółek posiadających status małego podatnika (obroty nie przekraczające w roku 1 200 000 euro) stawka CIT wynosi 9%.

VAT

Podatkowi VAT podlega podmiotowo lub przedmiotowo, każdy przedsiębiorca czy jeśli jest to JDG czy też spółka z o.o.

 Reasumując, wybór formy prawnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie jest prosty i nie zawsze oczywisty. Dokonując wyboru, należy przede wszystkim przeanalizować rozmiar swojej działalności, obroty, sytuację majątkową, wszystkie za i przeciw. O ile w sp. z o.o. można rozważać o oszczędności na ZUS, to już na pewno nie o pozostałych kosztach, w tym czasie na większą biurokrację, niż jak w przypadku JDG. W wyborze odpowiedniej formy prawnej najlepiej pomoże nasz doradca podatkowy i prawnik.

Leave a Reply