KsięgowośćPodatki

Faktura do pragonu – zmiany od 2020r.

11 lutego 2020 18 grudnia, 2020 No Comments

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury na żądanie nabywcy towaru lub usługi, jeżeli takie żądanie zostało zgłoszone przez nabywcę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Paragon z NIP-em

Do końca 2019 roku, w celu uzyskania faktury do paragonu, należało okazać sprzedawcy uzyskany wcześniej paragon fiskalny, zachowując wyżej wspomniany 3 miesięczny termin, a ten na jego podstawie wystawiał fakturę VAT. Brak dodatkowych informacji identyfikacyjnych na paragonie uniemożliwiał jednoznacznie stwierdzić, że podatnik żądający wydania faktury faktycznie dokonał zakupu danego towaru lub usługi.

Obecne przepisy w tym zakresie, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. obliguje sprzedawcę do naniesienia na paragon numeru NIP nabywcy, jeśli ten prowadzi działalność gospodarczą i tylko na podstawie takiego paragonu w późniejszym terminie może zostać wystawiona faktura  VAT na tę działalność gospodarczą. Faktura może być wystawiona także bez rejestracji transakcji na kasie fiskalnej, zatem z pominięciem wystawienia paragonu.

W przypadku, gdy paragon nie zawiera NIP-u, sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na nabywcę będącego osobą prywatną, co uniemożliwi odliczenie VAT w działalności gospodarczej.

Co w przypadku, gdy kasa nie ma technicznej możliwości naniesienia NIP-u nabywcy na paragon?

W sytuacji, gdy nabywca w momencie dokonywania zakupu informuje, że nabywa towar lub usługę, jako podmiot gospodarczy, a sprzedawca ze względu na ograniczenia urządzenia fiskalnego nie będzie miał możliwości naniesienia NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę bez rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej. Zmiana przepisów nie będzie więc powodowała konieczności wymiany kas fiskalnych przez podatników.

Kary i sankcje

W przypadku, gdy podatnik nie zastosuje się do nowych obostrzeń, czyli wystawi fakturę na podstawie paragonu, na którym nie ma NIP-u nabywcy, to zostanie ukarany dodatkowym obiążeniem podatkowym w wysokości 100% kwoty VAT wykazanej na danej fakturze. Wobec nabywcy, który wykazuje VAT do odliczenia z takiej faktury, również zostanie zastosowana sankcja równa 100% kwoty podatku VAT wynikająca z tej faktury.